Školenia

Škola kreativity Pavla Mrázka

Koučing tvorivosti

Pre tých čo to robia aj pre tých čo to riadia

Prednášky, školenia, tvorivé semináre, motivačné kurzy a idividuálne sedenia

Miesto:

 • v atelieri, v školacom stredisku alebo priamo na pracovisku

Rozsah, téma a dĺžka školnia:

 • sú zostavované individuálne podľa druhu a rozsahu záujemcov
 • poldňové – prednáška, seminár cca 4 hod.

Pre koho sú školenia určené:

 • pre vedúcich managerov tvorivých teamov
 • pre tvorivé teamy v oblasti reklamy a marketingu
 • pre tvorivých pracovníkov v oblasti architektúry, interiéru a dizajnu
 • pre tých čo sa chcú zdokonaliť v tvorivej práci
 • pre tých čo sa chcú vyliečiť z tvorivého útlmu
 • pre jednotlivcov

Aktuálne témy školení:

1. Kreativita a vedomie

 • vzťah racionality a kreativity
 • ako otvoriť brány kreativite
 • sedem princípov kreatívneho cítenia
 • pasca rutiny
 • čo ničí kreativitu
 • od inšpirácie k cieľu a naopak
 • rezonancia vedomí v kreativite
 • zákonitosť náhody

2. Cyklus tvorenia

 • dvanásť fáz cyklu tvorenia
 • inšpirácia a prezentácia
 • idea a pochybnosť
 • komunikácia a viera
 • tehotenstvo a dospelosť
 • pôrod a osvietenie
 • práca a splynutie
 • profesionálny tvorca

3. Kreatívny team

 • kreatívny manager
 • kreatívny tvorca
 • typy klientov
 • typy predajcov
 • spoločné vedomie teamu
 • ako kreatívne predať sám seba
 • ako sa vysporiadať s tvorivou krízou
 • kreativita nie je náročná na čas