O knihe

foto

Určite sa vám to stalo

  • S nadšením oznámite svojmu priateľovi váš nový nápad.
  • „To je ale blbosť….! S tým ani nechoď na svetlo sveta, veď ťa každý vysmeje“. A vy končíte.
  • Už sa nikdy nedozviete, že ste možno práve zišli z cesty, ktorá mohla zmeniť celý váš život.
  • Že vy nie ste kreatívny?
  • Kreativitu má v sebe každý aj vy. Len jej treba otvoriť brány.

Motivačná kniha pre každého

Objavná kniha o tvorivosti a vedomí

Kde kreativita vzniká, ako súvisí s naším vedomím? Dá sa kreativite naučiť? Ako ju vpustiť do nášho života a čo ju ničí? Kde sídli kreativita? V hlave v srdci, alebo v bruchu? Môj priateľ tvrdí, že kreativita sa nachádza v bublinkách od šampanského, vždy keď ho vypije, tak je plný kreativity.

Prvá zo série kníh o kreativite

foto

Kretivita 2 – Cyklus tvorenia

V poradí druhá zo série kníh o kreativite, ktorá voľne nadväzuje na knihu Kreativita 1 – Tvorivosť a vedomie

V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického navrhovania popisuje všeobecné zákonitosti plynutia tvorby, ktoré sa dajú aplikovať na každú ľudskú činnosť. Otvára dvere do kuchyne architekta, kde odhaľuje všeobecné zákonitosti tvorenia, ktorým sa nie je možné vyhnúť.

Cyklus tvorenia nie je plodom ľudského racia. Je odpozorovaný ezoterickým zrakom z prírody, zo sveta okolo nás, z nášho bytia. Nevieme ho ovplyvniť a ani nevieme prečo je to tak. Je to forma, ktorú napĺňame tvorivo vlastným obsahom a podľa obsahu vytvárame tvorivo vlastnú formu. Deje sa to nie len keď niečo konkrétne tvoríme, ale aj v našej bežnej práci, v rozhodovaní a v našom každodennom živote, kde tvorivosti nie je možné sa vyhnúť.

Autor popisuje cyklus tvorenia na dvanástich fázach, ktoré na seba zákonite nadväzujú, popisuje ich vzájomné priestorové vzťahy ako jednu ucelenú priestorovú formu. Pochopenie tejto formy nám pomáha ľahko sa orientovať v krízových situáciách, ktoré zažíva každý tvorca. Upozorňuje na to, že cyklus tvorenia obsahuje v sebe aj vzostupy a pády, ktoré sú jeho prirodzenou súčaťou a nerešpektovanie týchto zákonitostí vedie k strate tvorivej energie.

Kniha je vhodná najmä pre mladých začínajúcich tvorcov, ktorí svoj talent chcú obohatiť o tvorivú profesionalitu