Kto som

foto

Ing. arch. Pavol Mrázek

Vysokoškolský diplom získal v roku 1974 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave odbor architektúra. Od roku 1975 do roku 1990 pracoval na bratislavskom Stavoprojekte, kde sa postupne vypracoval až na vedúdeho ateliéru. Po roku 1989 založil, ako jeden z prvých, samostatný projektový ateliér Partner-Projekt s.r.o, ktorý má dodnes. Počas svojej kariéry spracoval viac ako 250 projektov ako autor, spoluautor a vedúci projektant. Má množstvo vlastných stavebných realizácií. Od roku 1998 začal pracovať aj ako stavebný developer. Okrem architektonickej práce sa sporadicky venoval aj výučbe mladých architektov na fakulte architektúry v Bratislave. Jeho osobnou záľubou je štúdium neexaktných duchovných vied. Architektúru vníma aj z iného ako bežne zaužívaného pohľadu, kde práve objavovanie nehmotnej, skrytej stránky architektúry vyústilo k vydaniu jeho prvej knihy o kreativite.