Kontakt

ESPROF, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

GSM: +421 903 406 526
E-mail: esprof@esprof.sk
www.esprof.sk

OR OS BA I, odd. Sro., vl. č. 34049/B

IČO: 35 910 178
DIČ: 2021947356

Bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2626030403/1100